Tuesday, 10 January 2012

MOTO, VISI, MISI, DAN OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM SKBHMOTO KOKURIKULUM

Try your BEST, Do your BEST
To be the BEST among the BEST
SKBH is the BESTVISI KOKURIKULUM

SKBH menjadi terbilang
dalam bidang kokurikulum
di Melaka menjelang 2015MISI KOKURIKULUM

Memberi pendidikan kokurikulum berkualiti
kepada murid untuk melahirkan insan kamil
berlandaskan
Falsafah Pendidikan KebangsaanOBJEKTIF KOKURIKULUM

Peningkatan akademik dan disiplin pelajar.
Membimbing pelajar dalam aspek kepimpinan, nilai-nilai murni,
modal insan, dan kemasyarakatan.

Menyeimbangkan perkembangan JERIS.
Membina integrasi nasional dan jatidiri 1Malaysia.

No comments:

Post a Comment